10766 kanál %1: nedovolená změna orientace plochy mezi blokem %2 a blokem %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = číslo bloku, návěstí

Tento alarm vznikne při čelním frézování 3D, když při přechodu mezi bloky pokračuje povrch definovaný v prvním bloku v druhém bloku zadní stranou tam definovaného povrchu. Číslo bloku v alarmu označuje druhý blok.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a prokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.