10767 kanál %1 blok %2: opracování pod bočním úhlem různým od nuly není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při čelním frézování s frézou "Trous" musí být boční úhel 0, když normálový vektor k ploše a orientace nástroje zahrnují úhel, který je menší než mezní úhel daný datem stroje
MD 21082: $MC_CUTCOM_PLANE_ORI_LIMIT, t.zn., že v tomto případě smí být úhel "předstihu" různý od nuly.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program evtl. použít jiný nástroj (frézu s kulovou hlavou)

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.