10768 kanál %1 blok %2: nedovolená orientace nástroje u 3D-korekce poloměru nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Tento alarm může vzniknout při čelním frézování 3D:

Úhel mezi normálou plochy a opracovávaným povrchem a extrémním vektorem normály plochy povrchu nástroje je menší než mezní hodnota daná v datu stroje MD: 21080 CUTCOM_PARALLEL_ORI_LIMIT příp. je nástroj orientován tak, že by se opracování muselo dít ze zadní strany povrchu.
Extrémní normálový vektor plochy je při tom vektor, jehož směr se od směru špičky nástroje (to zn. rovnoběžně s podélnou osou nástroje) nejsilněji odchyluje. U válcových nástrojů nebo u nástrojů, které jsou zakončeny válcovou částí (např. normální fréza Torus) je tento vektor svisle k vektoru nástroje. Pro nástroje tohoto typu znamená alarm, že úhel mezi podélnou osou nástroje popř. povrchovou přímkou válce a opracovávaným povrchem bude nepřípustně malý.

U nástrojů, kde (platný) povrch nekončí ve válcové, nýbrž kuželovité části (např. komole kuželovitá fréza nebo fréza Torus, u které je anuloida definována s méně než 90 stupni), znamená alarm, že úhel mezi povrchovou přímkou kužele a opracovávaným povrchem bude nepřípustně malý.      

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program evtl. použít jiný nástroj (frézu s kulovou hlavou)

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v  programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.