12650 kanál %1 blok %2: označení osy %3 jiné v kanálu %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku
%3 = zdrojový symbol
%4 = číslo kanálu s odlišnou definicí osy

V cyklech, které se "předzpracovávají" při Power On, se smí používat pouze označení geometrických os a os kanálu, které existují se stejným významem ve všech kanálech.
Označení osy je v různých kanálech provedeno s rozdílnými indexy os.
Definice označení os se provádí přes data stroje MD:

20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB a 20060 AXCONF_CHANAX_NAME_TAB.
Příklad: C je v kanálu 1 4. a v kanálu 2 5. osa kanálu.

Jestliže se označenÍ osy C použije v cyklu, který se "předzpracovává" při Power On, je tento alarm zrušen.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

1. Změnit data stroje MD: zvolit označení geometrických os a os kanálu ve všech kanálech    stejně. Příklad: geometrické osy se ve všech kanálech jmenují X, Y, Z. Pak smí být přímo programovány ve všech "předzpracovaných" cyklech.

PROC BOHRE G1 Z10 F1000 M17 nebo

2. Neprogramovat osu přímo v cyklu, nýbrž definovat ji jako parametr typu Axis.

Příklad: definice cyklu:
 
PROC BOHRE(AXIS BOHRACHSE) G1 AX[BOHRACHSE]=10 F1000 M17

Vyvolání z hlavního programu:
BOHRE(Z)

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.