12641 kanál %1 blok %2: překročena maximální hloubka vnořování kontrolních struktur

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku

Překročena maximální hloubka vnořování kontrolních struktur (IF-ELSE-ENDIF, LOOP-ENDLOOP atd.). Maximální hloubka vnořování je v současné době 8.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický program příp. přesunout části do podprogramu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.