12640 kanál %1 blok %2: problém vnořování u kontrolních struktur

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku

Chyba při vykonávání programu. Otevřené kontrolní struktury (IF-ELSE ENDIF -, LOOP-ENDLOOP atd.) nejsou ukončeny nebo pro programovaný konec smyčky není počátek smyčky.

Příklad:
LOOP ENDIF ENDLOOP

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit technologický program tak, aby otevřené kontrolní struktury byly také ukončeny.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.