12630 kanál %1 blok %2: označení vynechání/návěští není v kontrolní struktuře dovoleno

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku

Bloky s kontrolními strukturami (FOR, ENDIF, atd.) nelze vynechávat a nesmí obsahovat žádná návěští.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Změnit technologický program:
Upravit označení vynechání pomocí dotazu IF. Návěští napsat v samostatném bloku před blokem s kontrolní strukturou.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.