12620 kanál %1 blok %2: přístup k jednotlivým znakům této proměnné není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Proměnná není uživatelsky definovaná proměnná. Přístup k jednotlivým znakům je možný pouze u uživatelsky definovaných proměnných (LUD/GUD).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Přechodně uložit proměnnou do uživatelsky definované proměnné STRING, vykonat ji a a zpětně uložit.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.