12610 kanál %1 blok %2: přístup k jednotlivým znakům u parametru Call-By-Reference %3 není možný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Byl proveden pokus o přístup k jednotlivým znakům u parameru Call-By-Reference.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Jednotlivé znaky v uživatelsky definované proměnné CHAR přechodně uložit a předat je.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.