12600 kanál %1 blok %2: neplatný kontrolní součet řádků

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku

Při vykonávání souboru INI příp. při vykonávání souboru TEA byl zjištěn neplatný kontrolní součet řádků.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit soubor INI nebo data stroje MD a vytvořit nový soubor INI (pomocí 'upload').

Pokračování programu

VYP - ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.