12660 kanál %1 blok %2 pohybová synchronní akce: proměnná %3 rezervována pro pohybovou synchronní akci a technologické cykly

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku

%3 = název proměnné

Indikovaná proměnná smí být použita pouze v pohybových synchronních akcích nebo technologických cyklech.

Například smí být $R1 pouze v pohybových synchronních akcích.

V normálních technologických programech jsou parametry R programovány pomocí R1.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaveny signály rozhraní.

Opravný blok.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.