12661 kanál %1 blok %2 technologický cyklus %3: další vyvolání podprogramu není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku

%3 = název vyvolání technologického cyklu

Není možné, v technologickém cyklu vyvolat podprogram popř. další technologický cyklus.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaveny signály rozhraní.

Opravný blok.

Odpomoc

Změnit technologický program.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.