10912 kanál %1 blok %2: chod vpřed již není s jistotou synchronizován s hlavním chodem

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Předem zadaný průběh křivky nelze spolehlivě vypočítat. Příčina je buď, že osy transforma-ce pojíždějí jako polohující osy, nebo, že pól transformace je křivkou obíhán příliš často.
Kontrola rychlosti se od tohoto bloku provádí v hlavním chodu. Je konzervativnější než při předběžném výpočtu. LookAhead se deaktivuje.
Když nelze převzít kontrolu rychlosti do hlavního chodu, přeruší se vykonávání technologického programu.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zpravidla není nutný zásah. Vedení rychlosti pracuje ale efektivněji, když se provede změna technologického programu.
* jestliže je pól transformace obíhán křivkou vícekrát, pomůže rozdělení bloku.
* jestliže je příčinou polohující osa, přezkoušet, jestli osa nemůže být také provozována jako
 dráhová osa.
Deaktivace LookAhead trvá tak dlouho, až chod vpřed znovu může vycházet z definovaných předpokladů (na př. následkem přepnutí JOG->AUTO, výměny nástroje nebo břitu nástroje).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.