10913 kanál %1 blok %2: negativní profil posuvu je ignorován

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Zadaný profil posuvu je částečně negativní. Negativní dráhový posuv ale není dovolen.
Profil posuvu je ignorován. Celý blok se odjede zadanou koncovou hodnotou posuvu.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zpravidla není nutný zásah. Hlášení alarmu ale ukazuje na chybné programování, které by mělo být odstraněno.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.