10914 pohyb není možný při aktivní transfomaci - v kanálu %1, bloku %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěští

Kinematika stroje nedovoluje zadaný pohyb.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Blok.startu NC.

Odpomoc

Při porušeném ohraničení pracovního prostoru (viz polohu stroje) musí být pracovní rozsah technologického programu tak změněn, aby možný regulační rozsah byl dodržen (např. změněné upnutí obrobku).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.