10930 kanál %1 blok %2: nedovolený druh interpolace kontury odběru třísek

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

V programu kontury pro odběr třísek jsou dovoleny tyto druhy interpolace: G00, G01, G02, G03, CIP, CT.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V podprogramu kontury programovat pouze dráhové elementy, které se skládají z přímek a kruhových oblouků.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.