10931 kanál %1 blok %2: chybná kontura odběru třísek

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

V podprogramu pro konturu při odběru třísek jsou následující chyby:

- celá kružnice

- protínající se prvky kontury

- špatná startovací poloha

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Opravit výše uvedené chyby v podprogramu pro konturu odběru třísek.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.