10932 kanál %1 blok %2: úprava kontury byla spuštěna znovu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

První úprava kontury/dekódování kontury musí být ukončena slovem EXECUTE.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Programovat v programu součásti před opětném vyvoláním úpravy kontury (klíčové slovo CONTPRON) klíčové slovo EXECUTE pro ukončení předcházející úpravy.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.