10933 kanál %1 blok %2: program kontury obsahuje málo bloků s konturou

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Program kontury obsahuje při

CONTPRON méně než 3 bloky s konturou

CONTDCON žádný blok s konturou

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC reaguje uvnitř obráběcí stanice.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Podprogram s konturou odběru třísek zvětšit na minimálně 3 NC-bloky s pohyby os v obou osách aktuální pracovní roviny.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.