10934 kanál %1 blok %2: pole pro rozklad kontury je dimenzováno příliš malé

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

           Během rozkladu kontury (aktivovaného klíčovým slovem CONTPRON) bylo zjištěno že                    pole pro tabulku kontury je dimenzováno příliš malé. Pro každý dovolený element kontury
             (kružnice nebo úsečka) musí v tabulce kontury existovat jedna řada.

Odezva

NC reaguje uvnitř obráběcí stanice.

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Upravit definici proměnných pole pro tabulku kontury podle očekávaných elementů kontury. Rozklad kontury rozdělí řadu NC-bloků na až 3 pracovní kroky.

Příklad:
N100 DEF TABNAME_1 [30, 11]                Proměnné pole tabulky kontury upraveny na 30                                                                                pracovních kroků. Počet sloupců 11 je pevná                                                                                                veličina.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.