10940 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: vymazání/přepsání není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěští

%3 = číslo tabulky křivek

Tabulka křivek může být jen tehdy vamazána, není-li aktivní ve vazbě.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu.

Blok.startu NC.

Odpomoc

Všechny vazby, používající se k vymazání určené tabulky křivek, musí být dezaktivovány.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.