10941 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: dosažena hranice NC paměti

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěští

%3 = číslo tabulky křivek

Při definici tabulky křivek je volná dynamická paměť vyčerpána.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Stop interpretu.

Blok. Startu NC.

Odpomoc

Vymazat již nepotřebné tabulky křivek nebo nově konfigurovat paměťové místo pro tabulky křivek. Definice tabulky křivek musí být potom opakována; viz data stroje

MD MN_MM_NUM_CURVE_TABS,

MD MN_MM_NUM_CURVE_SEGMENTS,

MD MN_MM_NUM_CURVE_POLYNOMS

Pokračování progranu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.