10942 kanál %1 blok %2 tabulka křivek %3: nedovolený příkaz u definice

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěští

%3 = číslo tabulky křivek

Při definici tabulky křivek vedou různé nedovolené sledy instrukcí k tomuto alarmu. Na příklad není dovoleno definici tabulky křivek ukončit s M30, dříve než byla instrukce CTABEND programována.

Odezva

Indikace alarmů.    

Nastaví se signály rozhraní.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Opravte technologický program a opětně proveďte start.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.