14650 kanál %1 blok %2: příkaz SETINT s neplatným vstupem ASUP

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Asynchronní podprogramy (ASUP) jsou podprogramy, které se provádějí v závislosti na hardwarovém vstupu (rutiny interruptů spouštěné rychlým vstupem NCK).

1                Číslo vstupu NCK musí být mezi 1 a 8. V příkazu SETINT je klíčovým slovem PRIO = ... vybaveno prioritou 1 - 128 (1 odpovídá nejvyšší prioritě).

 

2                Příklad:
Když se vstup 5 NCK přepne na signál 1, má se spustit podprogram ABHEB_1 s nejvyšší prioritou.

3                N100 SETINT (5) PRIO = 1 ABHEB_Z

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

Programovat vstup NCK příkazu SETINT ne menší než 1 nebo větší než 8.

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.