14610 kanál %1 blok %2: korekční blok není možný

Top  Previous  Next

 

0                

1                 Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

0                Byl hlášen alarm, který by mohl být zásadně zrušen korekcí programu. Vzhledem k tomu, že alarm se vyskytl v programu zpracovaném z vnějšku, není možná funkce korekční blok/korekce programu.

 

0                

1                 Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretu.
Blokování startu NC.

 

0                

1                 Odpomoc

- Zrušit program Resetem.

0                - Zkontrolovat program na MMC nebo PC

1                - Znovu spustit proces znovuzavádění (případně vyhledáváním bloku na místo
 přerušení)

 

0                

1                 Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.