310757 osa %1 pohon %2: blokovací frekvence > Shannonova frekvence

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Pásmová zadržovací frekvence filtru rychlosti nebo akčních veličin je větší než Shannonova frekvence ze snímacího teorému.

 

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
NC přepne na režim sledování.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Blokovací frekvence v datu stroje pohonu MD 5514: SPEED_FILTER_1_SUPPR_FREQ

          nebo v datu stroje pohonu MD 5210: OUTPUT_VCTRL_FIL_1_SUP_FREQ

nebo v datu stroje pohonu MD 5213: OUTPUT_VCTRL_FIL_2_SUP_FREQ

nebo v datu stroje pohonu MD 5268: FFW_FCTRL_FIL_1_SUP_FREQ

               nebo v datu stroje pohonu MD 5288: OUTPUT_FIL_1_SUP_FREQ

musí být menší než převrácená hodnota dvou taktů regulátoru rychlosti MD 5001: SPEEDCTRL_CYCLE_TIME

tedy menší než 1/(2*MD 5001*31,25 microsec).

Pokračování programu

Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.