310758 osa %1 pohon %2: vlastní frekvence > Shannonova frekvence

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Vlastní frekvence filtru rychlosti je větší než Shannonova frekvence ze snímacího teorému.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
NC přepne na režim sledování.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Vlastní frekvence v Hz filtru rychlosti musí být menší než převrácená hodnota dvou taktů regulátoru rychlosti.

Filtr rychlosti:

MD 5520 * 0.01 * MD 5514 < 1 / ( 2 * MD 5001 * 31,25mircrosec)

Vlastní frekvence pásmové zádrže, MD pohonu  5520: SPEED_FILTER_1_BS_FREQ    

Blokovací frekvence pásmové zádrže, MD pohonu 5514: SPEED_FILTER_1_SUPPR_FREQ

Takt regulátoru rychlosti, MD pohonu 5001: SPEEDCTRL_CYCLE_TIME

Pokračování programu

Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.