310759 osa %1 pohon %2: šířka pásma v čitateli větší než dvojitá blokovací frekvence

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Šířka pásma čitatele filtru rychlosti nebo akčních veličin je větší než dvojnásobná blokovací frekvence.

Toto chybové hlášení vznikne pouze pro všeobecnou pásmovou zádrž, když platí:

Filtr rychlosti 1:

MD 5516  >   0.0
nebo MD 5520 <> 100.0

Filtr akčních veličin 1:

MD 5212  >   0.0

Filtr akčních veličin 2:

MD 5215  >   0.0

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
NC přepne na režim sledování.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Šířka pásma čitatele musí být menší než dvojitá blokovací frekvence.

Filtr rychlosti 1:

Šířka pásma pásmové zádrže, čitatel, MD pohonu 5516: SPEED_FILTER_1_BW_NUMERATOR

Blokovací frekvence pásmové zádrže, MD pohonu 5514: SPEED_FILTER_1_SUPPR_FREQ, MD 5516 <= 2 * MD 5514

Filtr akčních veličin 1:

Šířka pásma pásmové zádrže, čitatel, MD pohonu 5212: OUTPUT_VCTRL_FIL_1_BW_NUM

Blokovací frekvence pásmové zádrže, MD pohonu 5210:: OUTPUT_VCTRL_FIL_1_SUP_FREQ
MD 5212 <= 2 * MD 5210

Filtr akčních veličin 2:

Šířka pásma pásmové zádrže, čitatel, MD pohonu 5215: OUTPUT_VCTRL_FIL_2_BW_NUM

Blokovací frekvence pásmové zádrže, MD pohonu 5213: OUTPUT_VCTRL_FIL_2_SUP_FREQ
MD 5215 <= 2 * MD 5213

Pokračování programu

Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.