310760 osa %1 pohon %2: šířka pásma ve jmenovateli větší než dvojitá vlastní frekvence

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Šířka pásma jmenovatele filtru rychlosti je větší než dvojnásobná vlastní frekvence.

Toto chybové hlášení vznikne pouze pro všeobecnou pásmovou zádrž, když platí:

Filtr rychlosti 1:

MD 5516  >   0.0

nebo MD 5520 <> 100.0

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Blokování startu NC.
NC přepne na režim sledování.
Indikace alarmu.
Nastaví se signály rozhraní
NC-Stop při alarmu.
Kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Šířka pásma jmenovatele filtru rychlosti musí být menší než dvojitá vlastní frekvence.

Filtr rychlosti 1:

Šířka pásma pásmové zádrže, MD pohonu 5515: SPEED_FILTER_1_BANDWIDTH

Blokovací frekvence pásmové zádrže, MD pohonu 5514: SPEED_FILTER_1_SUPPR_FREQ

Vlastní frekvence pásmové zádrže, MD pohonu 5520: SPEED_FILTER_1_BS_FREQ      MD 5515 <=  2 * MD 5514 * 0.01 * MD 5520

 

Pokračování programu

  Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.