22150 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: překročeny maximální otáčky pro polohovou regulaci

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Vřeteno je v režimu polohové regulace režimu činnosti vřetena ŘÍZENÍ a překračuje mezní frekvenci snímače. Tím se ztratila synchronizace vřetena.

Rychlost vřetena v polohové regulaci je v režimech činnosti POLOHOVÁNÍ a PROVOZ JAKO OSA určena interpolací. Tím není možné příliš velké zadání rychlosti jako NCK. V režimu činnosti ŘÍZENÍ lze ale také v režimu polohové regulace programovat prakticky každé otáčky.

režima čin-nosti vřetena

 režim řízení otáček/polohová regulace

PENDLOVÁNÍ

 řízení otáček

ŘÍZENÍ

 řízení otáček nebo polohová regulace

POLOHOVÁ-NÍ

 polohová regulace

PROVOZ JAKO OSA

 polohová regulace

Obr.                Řízení otáček a polohová regulace v režimech činnosti vřetena

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

V předcházejícím NC-bloku programovat horní omezení otáček vřetena G26 S..., které musí být pod mezní frekvencí snímače.

Zkontrolovat a případně opravit (snížit) maximální otáčky vřetena v osově specifickém datu stroje MD 35 130: GREAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.