22101 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: překročeny maximální otáčky pro připojení skutečné hodnoty

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Při funkci G33 (Řezání závitů bez snímače), G95 (Otáčkový posuv), G95 (Otáčkový posuv) nebo G96 (Konstantní řezná rychlost) byla překročena mezní frekvence aktivního snímače (osově specifické datum stroje MD 36 300: ENC_FREQ_LIMIT [n]). Tím se ztratila synchronizace vřetena.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat, jestli je signálem rozhraní Měřící systém délky 1/ Měřící systém délky 2 aktivován správný snímač (DB 31 - 48, DBX 1.5 a DBX 1.6), příp. jestli pro tento typ snímače byla správně zapsána rychlost v datu stroje MD 36 300: ENC_FREQ_LIMIT [n]
(n ... číslo snímače <1,2>).

Zkontrolovat a případně opravit (snížit) maximální otáčky vřetena v osově specifickém datu stroje MD 35 130: GREAR_STEP_MAX_VELO_LIMIT.

V předcházejícím NC-bloku programovat horní omezení otáček vřetena G26 S..., které musí být pod mezní frekvencí snímače.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.