22100 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: překročeny otáčky pouzdra

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Skutečné otáčky indikovaného vřetena jsou větší než otáčky v osově specifickém datu stroje
MD 35 100: SPIND_VELO_LIMIT včetně tolerance v datu stroje MD 35 150: SPIND_DES_ VELO_TOL.

Při správně provedené optimalizaci pohonu nemůže tento alalrm u 840D vzniknout!

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Za určitých okolností přes MD přepínatelné na všechny kanály.  
Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat a opravit data optimalizace a uvedení do chodu podle Návodu na uvedení do chodu.

Zvětšit okno tolerance v datu stroje MD 35 150: SPIND_DES_VELO_TOL.

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET.

 


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.