22071 Jednotka TO %1 nástroj %2 číslo Duplo %3  je aktivní, ale není v aktivním sdružení opotřebení

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = jednotka TO
%2 = T-číslo nástroje
%3 = číslo duplo

Alarm je pouze možný s aktivní funkcí správy nástrojů v NCK (WZV = správa nástrojů)

Pracuje se funkcí sdružení opotřebení” (zásobník je rozdělen do oblastí). Používá se  navíc nastavení "uvést nástroje do stavu aktivní”, když se aktivuje nové sdružení opotřebení" nebo programuje se jazykový příkaz SETTA.

Přitom se zjistí, že více než jeden nástroj ze skupiny nástrojů (nástroje se stejným názvem/označením) má stav "aktivní".

Uvedený nástroj je buď z neaktivního sdružení opotřebení nebo jedným z několika aktivních nástrojů.

Odezva

Nastaví se signály rozhraní.

Indikace alarmů.

Odpomoc

Alarm je pouze informativní. Když smí být aktivní vždy jen jeden nástroj jedné skupiny,

musí být pro dotyčný nástroj anulován stav "aktivní".

Před zahájením opracování, resp. než se používá jazykový příkaz SETTA, měly by mít všechny nástroje zásobníku stav "neaktivní". Možností je programování SETTIA.

Pokračování programu

                   Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.