22070 Jednotka TO %1 Prosím podat nástroj T=%2 do zásobníku. Zopakovat zabezpečení dat

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = jednotka TO
%2 = T-číslo nástroje

Alarm je pouze možný s aktivní funkcí správy nástrojů v NCK.
(WZV = správa nástrojů)
Bylo spuštěno zabezpečení dat nástrojů/zásobníku. Přitom bylo zjištěno, že se ve vyrovnávacím  zásobníku ještě nacházejí nástroje (=vřeteno, chapač,..). Tyto nástroje  při zabezpečení ztratí informaci o tom, kterému místu v zásobníku jsou přiděleny. Proto je vhodné - pokud přejete identickou restauraci dat - aby v okamžiku zabezpečení byly uloženy všechny nástroje v zásobníku!!

Jestliže tomu tak není, pak budete mít při opětném nahrání dat místa v zásobníku, která mají status 'rezervováno'. Tento stav 'rezervováno'  pak musí být možná ručně nastaven zpět.

U nástrojů s kódovaným pevným místem má ztráta informací o svých místech v zásobníku stejný význam jako všeobecné hledání prázdných míst při následujím návratu do zásobníku.

Odezva

Nastaví se signály rozhraní.

Indikace alarmů.

Odpomoc

Zajistit, aby se před zabezpečením dat nenacházely žádné nástroje ve vyrovnávacím zásobníku. Zopakovat zabezpečení dat po odstranění nástrojů z vyrovnávacího zásobníku.

 

Pokračování programu

 

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.