22069 Kanál %1 blok %2 správa nástrojů: žádný provozuschopný nástroj ve skupině nástrojů %3, program %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = id. č. kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = řetězec (označení)
%4 = název programu

Uvedená skupina nástrojů nemá žádný použitelný náhradní nástroj, který by mohl být podán do pracovní polohy. Možná že všechny nástroje, přicházející v úvahu, byly kontrolou nástrojů uvedeny do stavu blokováno.

Odezva

Nastaví se signály rozhraní.

Indikace alarmů.

Korekční blok s reorganizací

Odpomoc

Zajistit, aby se v uvedené skupině nástrojů v okamžiku požadavku výměny nástroje nácházel použitelný nástroj. Lze toho dosáhnout např. náhradou blokovaných nástrojů.
Anebo i ručním uvolněním blokovaného nástroje.

Zkontrolovat, zda jsou data nástrojů korektně definována. Byly všechny předpokládané nástroje skupiny definovány resp. vloženy s uvedeným označením?

Pokračování programu

 Zrušit alarm pomocí NC-START a pokračovat ve zpracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.