22068 kanál %1 blok %2 řízení nástrojů: žádný provozuschopný nástroj ve skupině nástrojů %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = kanál Id
%2 = číslo bloku, návěstí
%2 = řetězec (označení)

Jmenovaná skupina nástrojů nemá žádný použitelný náhradní nástroj, který by mohl být po výměně použit. Možná jsou všechny nástroje, přicházející v úvahu, dány kontrolou nástrojů do stavu blokováno.

Alarm se může vyskytnout např. ve spojení s alarmem 14710 (chyba při generování bloku INIT). V této zvláštní situaci se pokouší NCK např. nástroj, nasazený a blokovaný na vřetenu, vyměnit za pohotový náhradní nástroj (který ovšem v tomto případě chyby neexistuje).

Tento konflikt musí obsluha vyřešit tak, že odstraní nástroj, nacházející se na vřetenu, pohybovým povelem z vřetena. (Např. obsluhou MMC).

Odezva

Nastaví se signály rozhraní.

Indikace alarmů.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Zajistit, aby se ve jmenované skupině nástrojů v okamžiku požadavku výměny nástroje nácházel použitelný nástroj. Lze toho dosáhnout např. náhradou blokovaných nástrojů.
Anebo i ručním uvolněním blokovaného nástroje.

Zkontrolovat, zda jsou data nástrojů korektně definována. Jsou také uloženy všechny předpokládané nástroje skupiny,  definováné jmenovaným označením?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.