22067 kanál %1 řízení nástrojů: výměna nástroje není možná, protože není žádný připravený nástroj ve skupině nástrojů %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = řetězec, (označení)

Požadovaná výměna nástroje není možná.

Jmenovaná skupina nástrojů nemá žádný náhradní, k použití připravený nástroj, který by mohl být zaměněn. Možná jsou všechny nástroje, přicházející v úvahu, dány kontrolou nástrojů do zablokovaného stavu gesperrt.

Odezva

Nastaví se signály rozhraní.

Indikace alarmů.

Blok.NC-Startu.

NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Zajistit, aby ve jmenované skupině nástrojů v okamžiku vyžádání výměny nástroje byl uložen připravený nástroj. Lze toho dosáhnout např. nahrazením blokovaných nástrojů. Nebo také ručním uvolněním blokovaného nástroje.

Zkontrolovat, zda data nástroje jsou korektně definována. Jsou uloženy všechny předpokládané nástroje skupiny definovány jmenovaným označením?

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.