22066 kanál %1 správa nástrojů: výměna nástroje není možná, protože nástroj %2 s číslem Duplo %3 není v zásobníku %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = řetězec (označení)

%3 = číslo Duplo

%4 = číslo zásobníku

Požadovaná výměna nástroje není možná.

Jmenovaný nástroj není uložen ve jmenovaném zásobníku.

(NCK může obsahovat nástroje, které nejsou přiřazeny některému zásobníku. Takové nástroje nemohou provádět žádné operace (pohyy, výměnu)).

Odezva

Nastaví se signály rozhraní.

Blok.NC-Startu.

NC-Stop při alarmu.

Odpomoc

Zajistit, aby jmenovaný nástroj byl uložen v požadovaném zásobníku nebo programovat jiný nástroj, který má být vyměněn.

Zkontrolovat, zda spolu ladí data stroje $MC_RESET_MODE_MASK, $MC_START_MODE_MASK a s tím spřažené datum stroje $MC_TOOL_RESET_NAME s aktuálními definicemi dat.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.