22065 kanál %1 řízení nástrojů: pohyb nástroje není možný, protože nástroj %2 s číslem Duplo %3 není v zásobníku %4

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = řetězec (označení)

%3 = číslo Duplo

%4 = číslo zásobníku

Požadovaný povel pohybu nástroje - vybaven MMC nebo PLC - není možný.

Jmenovaný nástroj není uložen ve jmenovaném zásobníku.

(NCK může obsahovat nástroje, které nejsou přiřazeny některému zásobníku. Takové nástroje nemohou provádět žádné operace (pohyby, výměnu) ).

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Zajistit, aby jmenovaný nástroj byl uložen v požadovaném zásobníku nebo zvolit jiný nástroj, který má být pohybován.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.