22064 kanál %1 osa %2 najíždění do referenčního bodu: otáčky hledání nulové značky (MD) příliš vysoké

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = název osy, číslo vřetena

Projektované otáčky hledání nulové značky jsou příliš vysoké.

Je překročen mezní kmitočet snímače pro aktivní odměřovací systém.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastavení signálů rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Projektovat nižší otáčky hledání nulové značky $MA_REFP_VELO_SEARCH_MARKER.

Zkontrolovat projektování mezního kmitočtu snímače $MA_ENC_FREQ_LIMIT a $MA_ENC_FREQ_LIMIT_LOW. Nastavit jiný režim referování ($MA_ENC_REFP_MOD ! = 7).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.