22062 kanál %1 osa %2 najíždění do referenčního bodu: nedosáhne se rychlosti hledání nulové značky (MD)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = název osy, číslo vřetena

Projektované otáčky hledání nulové značky nejsou dosaženy.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Blok.NC-Startu.

Odpomoc

Zkontrolovat aktivní omezení otáček.

Projektovat nižší otáčky hledání nulové značky $MA_REFP_VELO_SEARCH_MARKER.

Zkontrolovat rozsah tolerance pro skutečnou rychlost $MA_SPIND_DES_VELO_TOL.

Nastavit jiný režim referování $MA_ENC_REFP_MODE ! = 7.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.