22060 Kanál %1 Pro osu/vřeteno %2 se očekává polohová regulace

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena

Programovaný typ vazby (DV, AV) nebo programovaná funkce vyžaduje polohovou regulaci.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Zapnout požadovanou polohovou regulaci, například programováním SPCON.

Pokračování programu

  Alarm zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.