22055 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: projektovaná rychlost polohování je příliš velká

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Aktuální poloha není zreferována s polohou měřícího systému, i když se k ní vztahuje.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Opravit NC-PP. Provést synchronizaci nulové značky polohováním, natočením (minimálně 1 otáčka) v režimu řízení otáček nebo pomocí G74 před zapnutím funkce, která způsobuje alarm.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.