22054 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: nečistý signál pro prostřihování

Top  Previous  Next

Vysvětle

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Když mezi vysekávacími zdvihy kolísá vysekávací signál, je v závislosti na jednom datu stroje MD generován tento alarm.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Svědčí to o závadě v hydraulice vysekávání.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.