22053 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: režim referování není podporován

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Při SPOS/SPOSA s absolutním snímačem je podporován pouze režim referování ENC_REFP_MODE = 2! Režim ENC_REFP_MODE = 6 není SPOS/SPOSA podporován!

Odezva

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Změnit nastavení ENC_REFP_MODE nebo přepnout do JOG+REF a pak referovat.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.