22052 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: při přechodu mezi bloky není vřeteno v klidu

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Indikované vřeteno bylo programováno jako vřeteno nebo jako osa, i když z předcházející-ho bloku je ještě v chodu polohování (pomocí SPOSA ... polohování vřetena přes hranice bloku).

Příklad:
N100 SPOSA [2] = 100
:
N125 S2 = 1000 M2 = 04                ; chyba, jestliže vřeteno S2 ještě běží z bloku N100

Odezva

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Před novým pogramováním vřetena/osy po příkazu SPOSA by se příkazem WAITS mělo spustit čekání na programovanou polohu vřetena.

Příklad:
N100 SPOSA [2] = 100
:
N125 WAITS (2)
N126 S2 = 1000 M2 = 04

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.