22051 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: nebyla nalezena referenční značka

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Vřeteno se při referování točilo delší dráhu, než je uvedeno v osově specifickém datu stroje
MD 34 060: REFP_MAX_MARKER_DIST, a nedostalo signál referenční značky. Kontrola se provede při polohování vřetena pomocí SPOS nebo SPOSA, když vřeteno předtím ještě neběželo s řízením otáček (S=...).

Odezva

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat a opravit datum stroje MD 34 060: REFP_MAX_MARKER_DIST. Zapsaná hodnota udává délku dráhy mezi 2 nulovými značkami v [mm] nebo [stupních].

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.