22050 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: není přechod z regulace otáček do regulace polohy

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

         Byl programován orientovaný stop (SPOS/SPOSA) nebo byla zapnuta polohová                regulace vřetena pomocí SPCON, ale není definováno vřeteno.

         Při zapnutí polohové regulace jsou otáčky vřetena větší než mezní otáčky měřícího                systému.

Odezva

Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

vřeteno bez vestavěného snímače: nesmí být použity prvky NC-jazyka, které předpokládají signály ze snímače.

vřeteno s vestavěným snímačem: zadat počet použitých snímačů vřetena pomocí data stroje MD: NUM_ENCS.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.