22040 kanál %1 blok %3: vřeteno %2 není zreferováno s nulovou značkou

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = název osy, číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Aktuální poloha není synchronizována s polohou měřícího systému, i když se k ní vztahuje.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Opravit NC-PP. Provést synchronizaci nulové značky polohováním, natočením (minimálně 1 otáčka) v režimu řízení otáček nebo pomocí G74 před zapnutím funkce způsobující alarm.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.