22010 kanál %1 blok %3 vřeteno %2: skutečný převodový stupeň neodpovídá zadanému převodovému stupni

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo vřetena
%3 = číslo bloku, návěstí

Požadovaná změna převodového stupně je ukončena.
Skutečný převodový stupeň (zařazený) hlášený z PLC neodpovídá převodovému stupni požadovanému z NC.
Upozornění: Vždy by měl být zařazen převodový stupeň, který je požadován.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Opravit PLC-programm.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.